1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Identifikationssystem
  4. Allt i en RFID-enhet!

Allt i en RFID-enhet!

Kompakt RFID-skriv- och läsenhet med integrerad RFID-HF-antenn, utvärdering och CANopen-gränssnitt för tillförlitlig identifiering av ID-taggar

  • Tillförlitlig identifiering av ID-taggar på arbetsstyckesbärare och produkter
  • Robust kåpa för monterings-, tillförsel- och hanteringsteknik
  • Aktiv yta som flexibelt kan justeras i fem positioner
  • Kapslingsklass IP67 och IP69K för tung industrianvändning

Enkel installation och användning
RFID-skriv- och läsenheten DTC510 kräver inte längre några vanliga utvärderingsenheter. I den här enheten är RFID-HF-antenn, elektronik och CANopen-gränssnitt integrerade i en kompakt kåpa. Därigenom faller ytterligare tidskrävande kabeldragning bort. Med den tillhörande EDS-filen garanteras snabb och enkel anslutning till överordnade styrsystem med CANopen-master. Den aktiva antennytan kan riktas i fem olika områden! Det gör att den mekaniska inbyggnaden inte har några gränser. Vanliga användningsområden är produktspårning, materialflödeskontroll samt spårbarhet. Dessutom tillåtet den robusta konstruktionen med kapslingsklass IP67 och IP69K användning direkt i tunga industrimiljöer.

Användningsexempel

Produktspårning
Under produktionsstyrningen kan DTC510 exempelvis spara arbetsstyckesbärarens nummer på ID-taggar. Därigenom säkerställs att rätt produkt är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Materialflödeskontroll
RFID-systemet kan enkelt fastställa om rätt material är på rätt plats vid rätt tidpunkt och i den önskade mängden och kvaliteten.

Spårbarhet
Det är ett viktigt instrument för att styra och optimera produktionen. RFID och DTC510 levererar datan som skickas till en controller eller databas.


Aktuell bulletin