1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Robusta varvtalsgivare med IO-Link

Robusta varvtalsgivare med IO-Link

I metallhölje med ATEX-godkännande, grupp II, kategori 3D

  • Robust metallhölje M30, inget extra stötskydd krävs
  • ATEX-godkännande grupp II, kategori 3D
  • Idealisk tillsammans med en PLC
  • Inbyggbar
  • Ärvärdesregistrering och inställning via IO-Link

Kompakt varvtalsövervakning
De nya varvtalsgivarna är den kompakta lösningen för varvtalsövervakning, eftersom utvärderingselektroniken redan är inbyggd i givarhöljet. Inställningen av gränsvärdet för varvtalet, vid vilket utgången kopplar, sker via en potentiometer eller IO-Link. Både roterande och linjära rörelser kan övervakas med avseende på överskridning och underskridning av börvärdet eller blockering. Dessa nya givare utmärker sig gentemot föregångarna med ett tåligt metallhölje för inbyggnad. Dessutom finns en särskild variant med ATEX-godkännande, som inte kräver något extra stötskydd.

Applikationer
De kompakta varvtalsgivarna kan framför allt användas inom matningsteknik, till exempel för övervakning av rem- eller skoptransportörer. Här används de normalt för övervakning av över-/underskridning av börvärde, blockering eller stillestånd.

Fördelar
Hela varvtalsövervakningen är integrerad i varvtalsgivarna. Kopplingspunkten ställs in med en flerlägespotentiometer. Med IO-Link kan extrafunktioner användas, som t.ex. information om det aktuella varvtalet eller kopplingspunkten och inställning av viktiga extra parametrar, som t.ex. startfördröjningstid, och det på distans. Detta gör det möjligt att använda direkt kommunikation med styrsystemet eller SMARTOBSERVER.

Funktionssätt
Den integrerade givaren dämpas av förbiåkande puckar eller andra kopplingsflaggor av metall. Utvärderingssystemet använder tiden mellan dämpningarna för att beräkna periodens längd respektive frekvensen (varvtalets ärvärde) och jämför detta med den inställda kopplingspunkten (börvärdet). Vid startfördröjning och när varvtalet är större än det inställda kopplingsvärdet är utgången genomkopplad. En lysdiod signalerar när bör-varvtalet underskrids och utgången kopplas från.


Aktuell bulletin