You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. IO-Link
  3. Case / fler applikationer
  4. Applikationsrapport demofabrik Aachen

Flödesmätare med IO-Link för fräsverktyg

Optimering av resursanvändande blir viktigare och viktigare. ifm utvecklar system speciellt för mätning och analys av förbrukningsvaror. I produktionen i demofabriken i Aachen processar man olika metallplåtar i olika tjocklek och storlek. Här detekterar en SD6100 skyddgas under laserskärning.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Parameterinställningsmjukvara för IO-Link givare

LINERECORDER SENSOR är en mjukvara för parameterinställning av ifm IO-Link givare via USB adapter. Det tillåter en enkel parameterinställning och visualisering av alla givare och ställdon med IO-Link interface. En standardfunktion är import av IODD-filer och automatisk identifiering av anslutna enheter. En klar presentation av de justerade parametrarna tillåter en enkel översikt ev enhetens funktioner. Parameterinställningarna kan sparas och överföras. De kan också arkiveras som PDF-filer i dokumentationssyfte. Processvärdena visas grafiskt under set-upen. Detta hjälper användaren att optimera parametrarna till respektive applikation och säkerställer smidig drift av fabriken.