1. Startsida
  2. Risse + Wilke

Eftermontera kollisionsskydd på dina fordon

Gaffeltruckförare måste vara helt koncentrerade när de backar. Det kamerabaserade kollisionssystemet från ifm som automatiskt detekterar människor och hinder bakom fordonet, varnar föraren och stoppar fordonet vid behov. Innovationen: Befintliga fordon kan lätt förses med den här extra säkerheten i efterhand.

Anläggningen Risse + Wilke Kaltband GmbH i Iserlohn tillverkar metallplåt av olika tjocklek och kvalitet av kallvalsat stål. De obearbetade stålbanden, lindade till rullar, valsas upprepade gånger med hjälp av kallvalsar tills de har erforderliga materialegenskaper. Därefter stansas sågblad, kopplingslameller och andra metalldelar ut ur dem.

Tunga truckar transporterar rullarna från förvaringsplatsen till valsmaskinerna och tillbaka. Enorma massor flyttas här: Truckarna med last kan väga upp till 30 ton. En enda rulle kan väga mer än 12 ton. Detta innebär att truckarnas bromssträcka är en bra bit längre än en vanlig bil.

Försiktighet vid manövrering

Särskilt när man backar, t.ex. efter att rullarna har plockats upp från förvaringsplatsen eller valsmaskinen måste förarna vara mycket försiktiga för att undvika kollisioner med andra truckar eller personal när de kör i gångarna. De måste inte bara hålla koll på området bakom fordonet utan måste även säkerställa att den bärande ramen med lasten pendlande fram och tillbaka inte kolliderar med något.

Florian Rolf, produktionschef på Risse + Wilke, förklarar de enorma utmaningarna som förarna utsätts för: ”Truckarna har olika hjälpmedel som speglar och kameror. Trots detta måste förarna hela tiden vara på alerten och de måste alltid ha koll 360° och övervaka lasten och vart den är på väg. Samtidigt måste de ha koll på vad som händer runt omkring dem, t.ex. kollegor eller underleverantörer som korsar deras väg. I annat fall kan kritiska situationer lätt hända och det vill vi undvika.”

Kollisionsvarningssystem

För att undvika sådana kritiska situationer har givarspecialisten ifm från Essen utvecklat ett automatiskt kollisionsdetekteringssystem. Med hjälp av en 3D-kamera övervakar systemet hela tiden området bakom trucken och ger föraren återkoppling med både bild och ljud. Beroende på konfigurationsnivån kan assistanssystemet till och med stoppa fordonet om det behövs.

Alla hinder kan tillförlitligt detekteras. Tack vare en speciell klassificering av reflekterande material, t.ex. reflexvästar eller -kläder, kan kollisionsvarningen för personer ges prioritet över andra objekt. Detta ökar säkerheten för människor och gör att föraren har tillräckligt med tid att sakta ner trucken och stoppa den i tid. Detta ger maximal säkerhet vid manövrering.

Enkel upprustning

ifm erbjuder antikollisionssystemet som ett färdigt applikationspaket (beställningsnr ZZ1103). Paketet omfattar alla komponenter som krävs för att installera ett fullt fungerade kollisionsvarningssystem på en arbetsmaskin som t.ex. en truck, hjullastare, grävmaskin, stapelmaskin eller transportfordon på några minuter.

Utöver kameran, bildskärmen och styrenheten innehåller paketet alla erforderliga kablar och monteringstillbehör. Det innebär att det enkelt monteras i efterhand på alla arbetsmaskiner med 24 V systemspänning ombord.

Driftsättningen av systemet är enkel: Efter den mekaniska installationen av systemet och plug & play-kabeldragningen, går det att ställa in systemet på några minuter med tryckknappar och styrenhetens färgskärm. Bara ett par parametrar (kamerans höjd och lutningsvinkel, fordonsbredd) krävs i den intuitiva installationsprocessen. Systemet är sedan redo för drift. Till skillnad från andra system krävs ingen dator vid parameterinställningen.

För att installera systemet behöver användaren bara mäta höjden och lutningsvinkeln för kameran samt fordonsbredden och ange dem i styrenheten.

Olika zoner kan definieras så att föraren endast varnas när det verkligen är nödvändigt. Det betyder att O3M kan användas med hela sin potential beroende på situation, vilket hjälper till att tillförlitligt förhindra olyckor.  Samtidigt är falsklarm närmast omöjliga på grund av den patenterade PMD time-of-flight-tekniken.

Vid särskilda krav finns det expertinställningar tillgängliga under inställningarna. Förprogrammerade ingångar och utgångar finns tillgängliga för ytterligare signalljus, summer, standby-drift eller systemets färdigstatus.

3D-givarna lämpar sig för robusta applikationer i inomhus- och utomhusytor. En hög skyddsklass och beständighet mot stötar och vibrationer såväl som ett brett temperaturområde uppfyller alla krav för användningen i mobila arbetsmaskiner.

Sammanfattning

Florian Rolf sammanfattar: ”Systemet är mycket bra för att minimera risken. Jag kan använda det på truckar för att förhindra att personal går in i farliga zonen och se till att farliga eller riskfyllda situationer överhuvudtaget aldrig uppstår.” Detta innebär att antikollisionssystemet som kan integreras enkelt i befintliga fordon ger maximal säkerhet för alla typer av arbetsmaskin och underlättar förarnas arbetsvardag.