You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Vatten och avloppsvatten
  2. En noggrann titt på pumpens funktionsstatus
  3. Applikationsrapport

Pentair – tillståndsövervakning som en tjänst med många fördelar

Drinking water pumping station with several pumps and pipes

En noggrann titt på pumpens funktionsstatus

På Pentair i Winterswijk i Nederländerna har man tillverkat pumpar i över 118 år. Företaget har vuxit från ett familjeföretag till en global ledare inom vattenlösningar. Pumparna och pumpsystemen konstrueras, tillverkas och testas helt internt. Genom att reagera effektivt på kundernas behov och utvecklingen på marknaden har företaget redan många innovationer i sitt namn.

Under varumärket Pentair Fairbanks Nijhuis tillverkar det globala företaget smarta och hållbara pumplösningar för kommunal och industriell vattenförsörjning. "Pumparna används till exempel för dricksvattenförsörjning, vattenrening, brandbekämpning, distribution av regionalt uppvärmningsvatten samt inom den land- och havsbaserade industrin", säger Jeroen Munnik, chef för Pentairs servicecenter i Zevenbergen, som tillsammans med servicecentren i Beverwijk och Tynaarlo ser till att kunderna får allt stöd de behöver när de har att göra med pumpar: från inspektioner, förebyggande och avhjälpande underhåll, inköp och utbyte av pumpar till snabb hjälp vid akuta underhållsbehov. För akuta situationer är experterna redo dygnet runt.

Om Pentair

Pentair har tillverkat pumplösningar för kommunal och industriell vattenförsörjning i över 118 år.

"Det faktum att vi har kunnat utöka vår expertis inom vibrationsanalys avsevärt under de senaste tre åren beror dels på ifm:s stöd, dels på den detaljerade presentationen av värdena i ifm:s mjukvara."

Jeroen Munnik – chef för Pentairs servicecenter i Zevenbergen

Tillståndsövervakning kompletterar service på plats

Under de senaste tre åren har Pentair inte längre enbart förlitat sig på manuell service av specialister på plats för att ge kundsupport. "Med vår lösning för tillståndsövervakning Pentair CMD19 erbjuder vi också våra kunder moderna möjligheter till effektivt behovsinriktat underhåll baserat på utvärdering av systemets vibrationsbeteende. Det kan vara en pump och ett pumphjul eller en industrifläkt", säger Jeroen Munnik. Pentair CMD19 utvecklades tillsammans med leverantören av automationslösningar ifm. "I början av vår utveckling tittade vi runt på marknaden och identifierade ifm som den leverantör som övertygade oss helt och hållet med sitt utbud, sin tekniska support och sina hjälptjänster."

Interior view of the Pentair CMD19’s control cabinet & Close-up of an industrial water pump with vibration sensor

När det gäller pumpövervakning förlitar sig Pentair på vibrationsgivare, temperaturgivare och diagnostisk elektronik från ifm.

Det kompletta paketet för tillståndsövervakning innehåller givare, diagnostikelektronik och mjukvara för vibrationsövervakning samt ytterligare temperaturgivare. "Det faktum att vi har kunnat utöka vår expertis inom vibrationsanalys avsevärt under de senaste tre åren beror dels på ifm:s stöd, men också på den detaljerade presentationen av värdena i ifm:s mjukvara. När trafikljussystemet har konfigurerats ger det en överskådlig bild av det övervakade systemets aktuella funktionsstatus. "Det blir inte bättre än så här", säger Jeroen Munnik.

Tidig upptäckt av underhållsbehov sparar pengar

Kunderna är också övertygade när det gäller den automatiska tillståndsövervakningen med hjälp av givare. "Jag minns en incident hos en kund som installerade modemvarianten av vår lösning, CMD19-M. Genom modemet fick vi direkt tillgång till aktuella data i kundens system. En dag fick vi ett larm och hittade främmande ämnen i pumpens pumphjul. Vi informerade den underhållsansvarige och han blev förvånad eftersom han själv inte hade märkt någon förändring. Efter underhållet och de bekräftade fynden var han glad över att vi hade räddat företaget från en dyrare reparation med eventuellt utbyte av pumpdelar." Kunden sparade cirka 40000 euro eftersom tillståndsövervakningen hjälpte till att förhindra skador på de mekaniska tätningarna. Tack vare expertisen inom vibrationsanalys kan Jeroen Munniks team också förutse felmönster som uppstår med kort varsel och vidta nödvändiga underhållsåtgärder. "Om vi upptäcker främmande ämnen i pumphjulet kan vi bedöma om blockeringen kommer att lösa sig av sig själv eller om pumpen måste stängas av och genomgå underhåll."

Investeringar i framtiden lönar sig snabbt

Tack vare alla dessa fördelar ser Munnik framtiden för pumpövervakningen i tillståndsövervakningen. "Oavsett om den drivs på plats av kunden eller om vi agerar på distans som tjänsteleverantör har lösningen stora fördelar. Kunden och vårt serviceteam kan agera i tid innan en pump skadas avsevärt. Samtidigt kan underhållspersonal sättas in där det finns ett verkligt behov. Det tidiga larmet och det tillståndsbaserade utbytet av slitdelar leder i slutändan till låga driftskostnader. Vibrationsbeteendet hjälper oss dessutom att fastställa graden av slitage och bedöma om en komponent behöver bytas ut vid den planerade tidpunkten eller om den fortfarande är funktionsduglig. Sammantaget betyder detta att tillståndsövervakning är en investering i framtiden som lönar sig mycket snabbt."

Slutsats

Med hjälp av ifm:s utbud av lösningar för tillståndsövervakning har Pentair utvecklat en lösning för sina kunder som maximerar underhållets effektivitet för båda parter. Tack vare den förvärvade expertisen inom vibrationsanalys kan Pentairs nederländska team hjälpa sina kunder med exakta felbedömningar och rekommendationer om åtgärder för att sänka den totala ägandekostnaden.