You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Givare underlättar knäckebrödsproduktionen i Leksand

Vilken är den mest svenska produkten vi har? Du vet säkert svaret: knäckebröd. Sveriges största producent av det traditionella, runda knäckebrödet finns i Leksand.
Och självklart finner vi där ifm i egenskap av automationsspecialist.

”Leksands Knäckebröd” som grundades 1920, har stannat inom familjens ägo och drivs idag av den 4:e generationens knäckebrödstillverkare. Och även om recepten fortfarande är de samma som för 100 år sedan, ser produktionsprocessen helt annorlunda ut idag. – Produktionen är idag automatiserad och vi använder den senaste och modernaste tekniken. För att säkerställa att systemen alltid kör smidigt övervakar olika givare produktionsprocessen vid allt från ingrediensmatningen till avsändningsområdet.

Peter Joon, VD på Leksands Knäckebröd berättar: – Vi använder många olika givare eftersom vi har en mycket modern produktion och en i högsta grad automatiserad process. För att hålla vår höga produktivitet på 99,6 % behöver vi givare vi kan lita på. Därför kommer många av de givare vi använder idag från ifm. ifm’s givare håller hög kvalitet och fungerar mycket bra i våra system.

Lars Ohlner, automationsingenjör på Leksands Knäckebröd fortsätter: – Vi använder produkter från ifm eftersom de är lätta att konfigurera och dessutom kostnadseffektiva. De fungerar pålitligt, precis som de ska. Vi använder huvudsakligen fotoceller och kapacitiva givare samt några flödesgivare. Automatiseringen håller hög nivå och är effektiv, vilket leder till en pålitlig produktionsprocess.

Ett exempel på en extra innovativ givare är

Kapacitiva givare

Huvudingredienserna i knäckebröd är grovt rågmjöl, finmalt råg- och vetemjöl. De tillsätts till blandningsverktygen via olika rör. Kapacitiva givare övervakar försörjningen vid rören eller nivån i de tillfälliga förvaringstankarna. Kapacitiva givare utmärker sig genom att registrera olika material, även genom tankväggen, förutom om den är av metall. Om ett rör inte längre är helt fyllt med mjöl registrerar den kapacitiva givaren det och skickar en kopplingssignal till styrenheten.

Ofta används flera kapacitiva givare i förvaringstankar eller silor, t.ex. högst uppe på toppen, för att i tid signalera att innehållet närmar sig kanten eller längst ner i silons botten för att signalera kritiskt tomläge.

Potentiometrar används för att justera givarna efter installationen. Kopplingspunkten anpassas utifrån rörets väggtjocklek och vilken typ av medium som ska registreras. Den nya kapacitiva givaren KI6000 från ifm kan ställas in enastående exakt: Den unika signaldisplayen med 12 stycken lysdioder gör det mycket lättare för användaren att ställa in den optimala kopplingspunkten, vilken är i mitten av displayen. De gröna lysdioderna på kopplingspunktens båda sidor anger kopplingspunktens tillförlitlighet. Avlagringar, materialförändringar etc. visas direkt på givaren och användaren kan direkt justera kopplingspunkten om det behövs. Det betyder att ett kommande fel kan registreras i god tid och därigenom undvikas.

Om det behövs hjälp med effekterna efter processförändringar är det mycket lättare att förklara och korrigera den tack vare den tydliga visualiseringen av kopplingspunkten. Per telefon kan användaren beskriva lysdiodens beteende och en supportingenjör kan enkelt berätta vilka åtgärder som måste vidtas.

Genom att använda kontaktfria potentiometrar har de nya enheterna den höga kapslingsklassen IP69K och är väl lämpade för medietemperaturer upp till 110 °C. Dessutom går det att välja olika funktioner som PNP/NPN eller NC/NO. ifm-givarna är utrustade med IO-Link och förbereder användaren optimalt för Industri 4.0.

O6-fotocellen

Flera olika direktavkännande givare installeras vid transportbanden på fabriken. De övervakar materialflödet. Det kan exempelvis vara individuella knäckebrödsskivor eller komplett förpackade produkter i avsändningsområdet.

I de flesta fallen använder Leksands Knäckebröd direktavkännande givare av typen O6 från ifm.

Deras optiska prestanda är fantastisk. De utmärker sig genom sin ovanligt bullerimmuna bakgrundsdämpning samtidigt som avkänningsbredden är upp till 200 mm, beroende på objektfärg. Det är viktigt eftersom knäckebrödsskivorna har olika yta beroende på typ och recept.

Även vid ånga, damm och i mycket reflektiva miljöer fungerar den automatiska känslighetskompenseringen säkert. Den rena, runda ljusspoten säkerställer jämn ljusfördelning i ljuskäglan. Spritt ljus runt arbetsområdet undviks. Den kompakta O6 WetLine är konstruerad för att användas i våta områden. De två inställningspotentiometrarna har dubbla tätningar. Frontpanel och potentiometer är släta, vilket gör det möjligt att rengöra utan att det lämnas kvar rester. De här kompakta och kraftfulla enheterna från ifm kan även fås som envägsavkännande och reflexavkännande system.

Det mycket tåliga höljet av rostfritt stål med kapslingsklass IP68/IP69K gör att de är pålitliga och kan användas länge, även under svåra förhållanden.

Givarna i O6-serien finns nu även i IO-Link-version. Via det gränssnittet går det bl.a. att fjärrställa in avkänningsavstånd, ljus-/mörkerjustering, kopplingsfördröjning och avaktivering av kontrollelementen.

MID-flödesgivare

Förutom spannmålet är vatten en viktig del av knäckebrödsdegen. Där degen produceras sitter en magnetisk induktiv flödesgivare från ifm.

Sådana mätare utmärker sig tack vare sin höga exakthet, mätdynamik och repeterbarhet. De är lämpliga för konduktiva medier från 20 µS/cm. Den alfanumeriska lysdioddisplayen med 4 tecken är mycket synlig. Förutom det volymetriska flödet mäter enheterna även temperaturer från -10 till 70 °C. Det innebär att det inte längre krävs några ytterligare mätpunkter tack vare den integrerade temperaturövervakningen. Det robusta och kompakta höljet, de tåliga materialen och trycktåligheten på upp till 16 bar innebär att den kan användas extremt flexibelt.

Med IO-teknologi är processvärdena inte bara tillgängliga via den analoga utgången, utan även digitalt. Konverteringsförlust under mätvärdesöverföringen är inte längre ett problem. Att spara alla givarparametrar gör det inte bara enkelt att byta ut givare, utan även att snabbt och enkelt konfigurera och fjärrinställa parametrar. Användaren är väl förberedd för Industri 4.0 med den nya IO-Link-funktionen.

ifm - en framtidspartner

På Leksands har de länge använt pålitliga och långlivade givare från ifm, och i vissa delar av fabriken hittar vi ifm-givare som varit i bruk i över 25 år. Därför vill de även i framtiden hantera kommande automationsutmaningar tillsammans med ifm som partner.

Peter Joon berättar: – För framtiden måste vi utveckla givare som kan registrera olika bröds struktur och färg. ifm är en del av utvecklingen av dessa givare. Vi har skapat ett nytt område som huvudsakligen baseras på ifm-produkter och som har visat sig vara så pass bra att vi kommer att utveckla våra framtida områden med givare från.

Peter avslutar: – ifm är vårt förstahandsval vad gäller givare, eftersom de har de produkter vi behöver.