You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

ASP – Kollisionsskydd på sidolastaren

Förbättrad säkerhet – lägre kostnad

Autonom förarassistanssystem för bakre ytan och lastningsområdet

Moderna sidolastarfordon används för avfallshantering i allt fler städer. Speciellt under backning och utan en signalerare behöver föraren teknisk hjälp för att skydda den bakre ytan och lastningsområdet. Med den smarta 3D-sensorn erbjuder ifm ett system som inte bara undviker kollisioner i det bakre området, utan även säkerställer övervakning av det laterala lastområdet.

Vanligtvis befinner sig ett litet team ute på vägarna för att tömma soptunnarna: Vid sidan om föraren jobbar andra personer med att placera tunnorna nära gatukanten för att senare haka in dem i griparen på fordonets baksida. För lägre kostnader har det kommunala sophanteringsföretaget i tyska Paderborn satsat på sidolastarfordon. Skillnaden mot konventionella sopbilar: Griparen är placerad på långsidan istället för baksidan. Fordonsoperatören manövrerar sophämtningen parallellt med gatan mot soptunnorna som ställts dit tidigare av de boende. Griparen greppar automatiskt tag i soptunnan, lyfter upp den för tömning och sätter den automatiskt tillbaka på trottoaren.

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) (sophanterings- och gatustädningsföretag) drivs av staden Paderborn och har ca 150 anställda.

Fördel:
Istället för flera personer behövs det bara en enda, nämligen föraren, vilket sparar personal och håller sophanteringskostnaderna på en låg nivå, både för kommunen och för invånarna.

Kollisionsskydd

Denna enmansoperation är krävande när man backar fordonet, t.ex. i återvändsgator: Hittills har alltid en av kollegorna kunnat hjälpa till som signalerare, nu måste föraren agera på egen hand. Även tömningen på sidan av fordonet innebär faror, orsakade av t.ex. fotgängare, cyklister eller helt enkelt nyfikna barn som kommer nära farozonen. Därför har ett tekniskt system installerats på fordonen vilket utgör ett alternativ till signaleraren och som även har godkänts av den tyska branschorganisationen.

Dietmar Regener, Dr. Ing., biträdande driftschef, ASP Paderborn: "Systemet är en hjälp för våra förare när de backar, d.v.s. föraren varnas i tid om någon närmar sig fordonet. Systemets stora fördel är att det inte enbart skickar varningar utan även stoppar fordonet om inte föraren reagerar i tid. Dessutom har systemet en ytterligare fördel: Vi övervakar inte bara utrymmet bakom fordonet utan även lastnings- och tömningsprocessen vid containrarna. Det är samma situation vid backning. Fordonet övervakar då motsvarande område, varnar föraren och om föraren inte reagerar i tid, stoppas tömningsprocessen vid containern så att en farlig situation inte uppstår."

Smart 3D-givare för mobila applikationer från ifm

O3M-systemet från ifm förutspår kollisioner och, om så krävs, ingriper aktivt under pågående körning. Det komplett intelligenta systemet är integrerat i givarhöljet och kan konfigureras i ett fåtal steg via ett lättanvändligt operativsystem. På så sätt erbjuder ifm en kostnadsoptimerad lösning för mer säkerhet som kan användas i olika typer av fordon. Kärnelementet i detta system är ett integrerat 3D-kamerachip från automatiseringsspecialisten ifm. Denna kamera skapar en 3D-bild med hjälp av PMD-teknik vilket ger ett exakt avståndsvärde för varje bildpixel. Denna bildinformation utvärderas av fördefinierade algoritmer i den smarta 3D-givaren.

På basis av olika parametrar kan givaren ställas in till olika installations- och driftssituationer. Så snart en hotande kollision upptäcks, skickar givaren motsvarande signaler - optiskt som visualisering för föraren, men även stoppsignaler, till exempel till fordonets styrenhet.

Slutsats

Den smarta 3D-givaren är ett självständigt assistanssystem som hjälper föraren att på ett säkert sätt undvika kollisioner.

Dietmar Regener, Dr. ing.: "Vi testar för närvarande ett system som redan har varit i bruk i 3 månader. De första resultaten är väldigt lovande. Både vi, företagsledningen, och förarna är övertygade om att systemet fungerar bra. Förarna säger att det inte påverkar deras arbete, tvärtom, det hjälper dem. Därför har vi beslutat att skaffa ett ytterligare system för den andra sidolastaren och använda systemet även i de övriga fordonen."

ifm tillhandahåller en kostnadsoptimerad lösning som garanterar automatiserad pålitlighet och även minskar personalkostnaderna.