You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Teknisk support
  2. Certifieringar Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

ISO 9001

Kvalitetstänkande och ett väl fungerande ledningssystem har bedrivits effektivt inom ifm electronic ab alltsedan företaget grundades. År 2000 certifierade SP vårt ledningssystem – utan anmärkningar. Våren 2009 certifierades ifm electronic ab av SP avseende ISO9001:2008.

Hösten 2021, ifm electronic har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller: Marknadsföring och försäljning av givare, mjukvaror, styrutrustning och systemlösningar för industriell automatisering och digitalisering.

Kvalitet och miljöstyrning hos ifm

För oss innebär hållbarhet långsiktiga mål på ett ansvarsfullt och tillförlitligt sätt istället för att fokusera på kortvarig framgång. Vi strävar efter att kontinuerligt optimera våra produkter och våra produktionsmetoder. Och genom detta bidrar till en bättre miljö.

DIN EN ISO 9000 och följande. introducerades och implementerades för många år sedan. Idag har ifm electronic certifierats för DIN EN ISO 9001 för tredje gången av DQS (tysk organisation för certifiering av QM-system).

Vårt miljöledningssystem att "tänka globalt, agera lokalt" är ett sätt att säkra framtiden för vårt företag. Därför certifierade vi vårt långvariga interna miljöledningssystem på våra tyska anläggningar ifm electronic gmbh, ifm efector gmbh och ifm flexpro gmbh våren 2020 i enlighet med EMAS och ISO 14001.

Fler certifieringar / överensstämmelser

Förutom certifiering enligt DIN ISO 9001 certifieras ifm’s produktionsanläggningar enligt ATEX: