1. Startsida
  2. Företaget
  3. Certifikat

Hållbarhet och miljö

ISO 9001

Kvalitetstänkande och ett väl fungerande ledningssystem har bedrivits effektivt inom ifm electronic ab alltsedan företaget grundades. År 2000 certifierade SP vårt ledningssystem – utan anmärkningar. Våren 2009 certifierades ifm electronic ab av SP avseende ISO9001:2008.