1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Diverse
  5. Jordklämmor

Reservdelar - jordklämmor

  • För anslutning av magnetisk-induktiva flödesmätare till skyddsutjämningsledaren
  • Stor kontaktyta på ledaren
  • För säker jordning av flödesgivare


Reservdelar - jordningsklämmor

Om en magnetiskt-induktiv flödesgivare installeras i ett rörledningssystem som inte är jordat (till exempel plaströr) måste enheten jordas. Detta säkerställs på ett tillförlitligt sätt med en jordningsklämma.