1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Diverse
  5. Skyddskåpor

Reservdelar - tätningspluggar

  • Skydd mot inträngande fukt för splitterboxar och moduler
  • Säkerställer skyddsklassen även om kontakter inte används


Reservdelar - Skyddskåpor

För att tillsluta honkontakter som inte används på splitterboxar eller moduler används skyddskåpor. De säkerställer även för oanvända anslutningar motsvarande kapslingsklass av splitterboxen eller mdulen.