1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Enhetsskydd
  5. Dykrör för temperaturgivare

Givarskydd - dykrör för temperaturgivare

  • Effektivt långtidsskydd för temperaturgivaren
  • Skydd mot aggressiv media och högt processtryck
  • Enkelt byte av temperaturgivaren under drift


Skyddsrör för temperaturgivare

Aggressiva medier, höga tryck och flödeshastigheter kräver användning av skyddsrör. Dessa förhindrar skadlig inverkan på temperaturgivare och möjliggör ett utbyte av givarna under pågående process.
En mängd olika processanslutningar och monteringslängder säkerställer användningen inom hygieniska och industriella applikationer.