1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Enhetsskydd
  5. Tätningspluggar för tryckgivare

Givarskydd - tätningspluggar för tryckgivare

  • Tillförlitligt skydd av processadaptern mot deformering eller skada under svetsning
  • Säker övertäckning av processanslutningar som inte används


Pluggar för processgivare

Täckpluggar tjänar till skydd mot förvridningar och skador på gängorna genom svetsningsslagg när processadaptrarna ska svetsas in. När givaren byggs ut säkerställer de att processanslutningar som inte behövs är förseglade.