1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för vibrationsövervakningssystem
  5. Säkerhetsbarriär

Tillbehör för vibrationsövervakningssystem - säkerhetsbarriär

  • För verkligt säker användning av vibrationsgivare
  • Speciellt utrymmesbesparande design
  • Tidsbesparande montering på skena med anslutning till potentialutjämning och jordning


Tillbehör för system för vibrationsövervakning - säkerhetsbarriärer

Säkerhetsbarriärer används för att ansluta egensäker och icke-egensäkra strömkretsar. De har till uppgift att skydda strömkretsar i explosionsfarliga områden. ifm-säkerhetsbarriären möjliggör en egensäker drift av vibrationsgivare. Den smala formen möjliggör en platssparande installation i ett kopplingsskåp. Vid montering med skena upprättas samtidigt en förbindelse med potentialutjämnaren.