You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för vibrationsövervakningssystem

Tillbehör för vibrationsövervakningssystem

  • Högpresterande OPC-serverprogramvara för vibrationsdiagnostik
  • Användarvänlig programvara för parameterinställning med datavisualisering
  • Säkerhetsbarriär för verkligt säker användning av vibrationsgivare
  • Pulsgenerator för generering av definierade mekaniska pulser
  • Effektivt skydd mot skada och nedsmutsning

Tillbehör för vibrationsövervakningssystem

Tillbehör för vibrationsövervakning

Tillbehören från ifm för system för vibrationsövervakning omfattar monteringsadaptrar, impulsgivare, skyddskåpor och säkerhetsbarriärer. Monteringsadaptrar används när vibrationsgivare ska skruvas fast i maskinytan. Med impulsgivaren kan den optimala installationsplatsen för vibrationsgivare bestämmas. Skyddskåpan skyddar givaren mot oavsiktlig justering och manipulering. Säkerhetsbarriärerna möjliggör en användning av vibrationsgivare inom explosionsfarliga områden.