1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för vibrationsövervakningssystem

Tillbehör för vibrationsövervakningssystem

Tillbehör för vibrationsövervakning

Tillbehören från ifm för system för vibrationsövervakning omfattar monteringsadaptrar, impulsgivare, skyddskåpor och säkerhetsbarriärer. Monteringsadaptrar används när vibrationsgivare ska skruvas fast i maskinytan. Med impulsgivaren kan den optimala installationsplatsen för vibrationsgivare bestämmas. Skyddskåpan skyddar givaren mot oavsiktlig justering och manipulering. Säkerhetsbarriärerna möjliggör en användning av vibrationsgivare inom explosionsfarliga områden.