1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för vibrationsövervakningssystem

Tillbehör för vibrationsövervakningssystem

  • Högpresterande OPC-serverprogramvara för vibrationsdiagnostik
  • Användarvänlig programvara för parameterinställning med datavisualisering
  • Säkerhetsbarriär för verkligt säker användning av vibrationsgivare
  • Pulsgenerator för generering av definierade mekaniska pulser
  • Effektivt skydd mot skada och nedsmutsning

Tillbehör för vibrationsövervakning

Tillbehören från ifm för system för vibrationsövervakning omfattar monteringsadaptrar, impulsgivare, skyddskåpor och säkerhetsbarriärer. Monteringsadaptrar används när vibrationsgivare ska skruvas fast i maskinytan. Med impulsgivaren kan den optimala installationsplatsen för vibrationsgivare bestämmas. Skyddskåpan skyddar givaren mot oavsiktlig justering och manipulering. Säkerhetsbarriärerna möjliggör en användning av vibrationsgivare inom explosionsfarliga områden.