1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för AS-Interface
  5. Förlängningar, terminering och kabeltest

Tillbehör för AS-Interface - förlängningar, termineringar och kabeltestare

  • Passiv bussavslutning för att öka kabellängden
  • Förlängning av kabeln med 100 m till med ytterligare förstärkare
  • Total längd upp till 600 m är möjlig
  • Kan användas i alla nätverkstopologier
  • Snabb och enkel montering av bussavslutningen med platt kabel med isoleringsförskjutningskontakt


Ledningsförlängning, avslut och -test

AS-i repeater används för ledningsförlängning på upp till 100 meter av ett AS-i nätverk. Antalet möjliga deltagare förblir oförändrat. Varje repeater har en galvanisk avskiljning som delar upp nätverket i två segment av vilka vart och ett kan strömförsörjas separat.
AS-i bussterminering används för att förhindra kommunikationsstörningar i nätverket.
AS-i tuner är en diagnosmudul som kan användas som ledningsförlängning till upp till 200 meter utan att repeaters använd. Den övervakar telegramkvaliteten och visar kritiska tillstånd med hjälp av väl synliga lysdioder.
AS-i-testaren är en diagnosenhet som det går att undersöka en AS-i-nätverks funktion med även under löpande drift.