1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör till processgivare
  5. Gängskydd för temperaturgivare

Tillbehör för processgivare - gängskydd för temperaturgivare

  • Tillförlitligt skydd av gängan vid installation i hygieniska områden


Gängade lock för temperaturgivare

Vid användning av temperaturgivare inom hygienområdet säkerställer det gängade locket att processanslutningen är slutet på ett tillförlitligt sätt.