1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör till processgivare
  5. Skärringsförskruvningar

Tillbehör för processgivare - skärringsförskruvningar

  • Snabb och enkel montering av temperaturgivare
  • Användarvänlig inställning av begärt nedsänkningsdjup
  • Hög trycktålighet


Skruvanslutning för skärring

Med skruvanslutning för skärringar går det enkelt och snabbt att montera temperatur-stavgivare. Det önskade doppdjupet för givaren går att ställa in på ett bekvämt sätt.