You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör till processgivare
  5. Dykrör för temperaturgivare

Dykrör för temperaturgivare

  • Effektivt långtidsskydd för temperaturgivaren
  • Skydd mot aggressiv media och högt processtryck
  • Enkelt byte av temperaturgivaren under drift

Dykrör för temperaturgivare


Skyddsrör för temperaturgivare

Skyddsrör skydda temperaturgivare mot aggressiva medier, höga processtryck och höga flödeshastigheter. Ett skyddsrör som har byggts in i processen möjliggör det för användaren att byta ut givaren under processens gång.