1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör till processgivare
  5. Adaptrar för låga flöden

Tillbehör för processgivare - adaptrar för låga flöden

  • Tillförlitlig detektering av små flödeshastigheter
  • Enkel installation av flödesgivaren via adapter
  • Hög trycktålighet


Adapter för små flödesmängder

Adaptern för små flödesmängder används när mycket små flöden ska detekteras på ett tillförlitligt sätt. Flödesgivare skruvas enkelt in med en adapter i adaptern för små flödesmängder.