You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för ljusbommar och ljusridåer
  5. För montering

Tillbehör för ljusbommar och ljusridåer - för montering

  • Robust bas
  • Effektiv vibrationsdämpning
  • Snabb och enkel montering och fastsättning

Tillbehör för ljusbommar och ljusridåer - för montering

För monteringen

Vinkelfästen som går att justera och system för stående befästning möjliggör enkel, snabb och kostnadseffektiv montering och befästning av säkerhetsljusbommar och -ljusridåer. Leveransprogrammet omfattar dessutom tillbehör för en effektiv vibrationsdämpning. Den robusta konstruktionen garanterar en användning under tuffa industriella förhållanden.