1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för ljusbommar och ljusridåer

Tillbehör för ljusbommar och ljusridåer

Tillbehör och säkerhetsljusbommar och -ljusridåer

Vinkelfästen som går att justera och system för stående befästning möjliggör enkel, snabb och kostnadseffektiv montering och befästning av säkerhetsljusbommar och -ljusridåer.
Brytspeglar för säkerhetsljusbommar och -ljusridåer används om säkring av farozonen från flera håll krävs.
Laser-justeringshjälpen för säkerhetsljusridåerna arbetar med ett synligt laserljus. Detta möjliggör en snabb och enkel justering av sändare och mottagare. Innan arbetet påbörjas måste säkerhetsljusridåerna kontrolleras för korrekt funktion med hjälp av en lämplig kontrollstav.