1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för visiongivare
  5. Monteringsset

Tillbehör för visiongivare - monteringsset

  • Enkel, snabb och säker montering
  • Stabilt klämfästsystem för stavmontering
  • Robusta fästelement av rostfritt stål


Monteringssatser

ifm erbjuder ett fullständigt komponentsystem med lättanvända monteringssatser som underlättar monteringen av visiongivare och belysningselement. Lösningarna innehåller en fastspänningscylinder som skruvas fast med endast en skruv och som håller givaren i position på ett säkert sätt och samtidigt möjliggör fri rörlighet längs med alla axlar.

Komponenterna som används vid monteringen är beroende av givaren men fastspänningscylindrarna kan monteras på tre olika sätt: vid rundprofiler och stänger, på ytor och aluminiumprofiler som är vanliga inom industriverksamhet.

Vid montering på runda profiler som används för visiongivare fästs helt enkelt en fastspänningscylinder på en befintlig rund profil på maskinen. Både fastspänningscylindern på rundprofilen och givarens monteringselement går att vrida. Så kan givaren positioneras i önskad riktning på enkelt och snabbt sätt. Fastspänningscylindrar finns för runda profiler i tre diametrar: 10/12/14 mm.