1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för visiongivare
  5. Driftmjukvara

Tillbehör för visiongivare - mjukvara

  • Användarvänligt skapande och administration av applikationsspecifika konfigurationer
  • Läge för realtidsövervakning för inställnings- och serviceändamål
  • Lagring och distribution av servicerapporter
  • Applikationsanalys via servicerapport


Operativsystem

Givare för objektinspektion O2V skiljer mellan driftlägena ”Användning”, ”Monitor” och ”Service”. Urvalet av driftläge sker med hjälp av operativsystemet.
Uppläggningen, administrationen och konfiguration av ett nytt kontrollprogram sker i driftläget ”Användning”. Enheten kan spara upp till 32 kontrollprogram (=Användningar).
I ”Monitor”-läget kan funktionen i givaren för objektinspektion O2V övervakas. Detta underlättar drifttagningen och inställningen av parametrar betydligt.
Driftläget ”Service” används för diagnos. På skärmbilden visas den aktuella givarbilden och alla föremål.
Därutöver finns möjligheten att ta fram och spara rapporter, att genomföra statistiska utvärderingar eller att ta fram de senaste bilderna av bra- och dåligdetektering.