You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för rotationsgivare
  5. Vinkelfästen

Tillbehör för rotationsgivare - vinkelfästen

  • Enkel, snabb montering med låg kostnad
  • Effektiv vibrationsdämpning

Tillbehör för rotationsgivare - vinkelfästen


Vinkelfäste

För att minska vibrationer kan rotationsgivaren befästas med vinklar på plana ytor mycket enkelt, snabbt och kostnadseffektivt.