You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för tuochgivare

Tillbehör för tuochgivare

Tillbehör för handbrytare

Kapacitiva handgivare används som start eller stopp-knappar eller bekräftelseknappar vid maskiner och för öppning och stängning av portar. Till skillnad från mekaniska brytare utsätts inte givarna för slitage.
Symbolskivan för den aktiva ytan sätts fast efter montering av givaren. Därför krävs inte någon anpassning av givaren vid monteringen.
För handgivaren med en diameter på 100 mm finns det en täckring i olika färger för markering av olika funktioner.