1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för fiberoptiska givare
  5. Bländare

Tillbehör för fiberoptiska givare - bländare

  • Detektering av mycket små objekt
  • Mer noggrann positionering av maskiner och produkter


Påskruvningsbländare

Påskruvningsbländare minskar de optiska ljusin- och utsläppen. Så är det möjligt att detektera eller positionera små föremål.