You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för fiberoptiska givare

Tillbehör för fiberoptiska givare

  • Olika utföranden och avkänningshuvuden för många olika applikationer
  • För installation på platser som är svåra att komma åt
  • För installation på platser som är svåra att komma åt
  • För tillförlitlig detektering av mycket små objekt
  • Tål olika aggressiva kemikalier

Tillbehör för fiberoptiska givare

Tillbehör för fiberoptik

Om det endast finns lite utrymme för montering av optoelektroniska standardgivare, används fiberoptiksystem. För dessa system monteras utvärderingselektroniken och fiberoptiken separat.
Detta möjliggör installation i mycket begränsade utrymmen och på platser som är svåra att nå.

Förutom fiberoptik av glas och akryl i mer än 100 utföranden och huvudformer erbjuder ifm ett brett sortiment av komponenter för montering och drift av fiberoptiksystem. Detta omfattar monteringsklämmor, specialhållare, kopplingssystem och skärverktyg samt bländare och påskruvningslinser.