You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för avståndsgivare
  5. Monteringsprofiler

Tillbehör för avståndsgivare - monteringsprofil

  • För stabil fastsättning av klämmor
  • Robust hölje av rostfritt stål
  • Olika längder och diametrar
  • Raka och vinklade versioner

Tillbehör för avståndsgivare - monteringsprofil


Rundprofilstänger

Rundprofilstänger tjänar till stabil fästning av fastspänningscylindrar ur monteringssatsen för induktiva, kapacitiva och optoelektroniska givare. De består av robust rostfritt stål och finns i olika längder och diametrar i raka eller vinklade utföranden.