You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för lasergivare
  5. Fästen för montage och finjustering

Tillbehör för lasergivare - fästen för montage och finjustering

  • Användarvänlig uppriktning av laserstrålen till en lasermottagare eller prismatisk reflektor
  • Hög vibrationstålighet

Tillbehör för lasergivare - fästen för montage och finjustering


Enheter för montering och finjustering

Systemet kräver att laserutrustningens strålningsvinkel är liten. Med enheten för finjustering går det mycket enkelt att rikta laserstrålen mot en lasermottagare eller en trippelreflektor. Dessutom erbjuder detta monteringssystem en höjd vibrationstålighet.