1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för fotoceller
  5. Vinkel 90°

Tillbehör för fotoceller - vinkel

  • Avböjning av ljusstrålen med 90
  • Utökade monteringsalternativ inklusive tvärgående montering


Vinkeladaptrar

Genom en vinkeladapter omriktas en optoelektroniska givares ljusstråle med 90°. Så kan givaren monteras på tvären mot den yta som ska detekteras eller mot reflektorn.