1. Startsida
  2. Produkter
  3. Tillbehör
  4. Tillbehör för fotoceller

Tillbehör för fotoceller

  • System med låg kostnad för standardmontering
  • Bara kläm fast - system för stavmontering
  • Roterbar i alla riktningar för fristående montering
  • Genialt enkel, ifm CUBE för aluminiumprofilmontering
  • Stort utbud av reflektorer för reflexavkännande givare

Tillbehör för fotoceller

Tillbehör för optoelektroniska givare

ifm erbjuder ett fullständigt komponentsystem med lättanvända monteringssatser som underlättar monteringen av givare och reflektorer. Lösningarna innehåller en fastspänningscylinder som skruvas fast med endast en skruv och som håller givaren i position på ett säkert sätt och samtidigt möjliggör fri rörlighet längs med alla axlar.

Komponenterna som används vid monteringen är beroende av givaren men fastspänningscylindrarna kan monteras på tre olika sätt: vid rundprofiler och stänger, på ytor och aluminiumprofiler som är vanliga inom industriverksamhet.