1. Startsida
  2. Produkter
  3. Nätaggregat
  4. Elektroniska 24 V DC säkringar

Elektroniska 24 V DC säkringar

Elektroniska 24V DC säkringar

Elektronisk 24 V DC säkringar övervakar sekundärkretsen permanent och på ett tillförlitligt sätt och stänger av den om ett fel skulle uppstå. Användningen av dessa elektroniska säkringsbrytare möjliggör till exempel avbrytning av strömkretsar med lång kabellängd vid överbelastning som mekaniska dvärgbrytare ofta inte utlöser.
Systemet har en modulär design och omfattar en inmatningsmodul och säkringsmoduler som kan anslutas till den. Det går att rada dem vid huvudmodulen med hjälp av en enkel hopfällbar mekanik helt utan broar eller jumper. Den enkla monteringen och den minimerade ledningsdragningen sparar tid och kostnader. I standardversionen går det ansluta upp till 10 och med IO-Link-varianten upp till 8 säkringsmoduler till inmatningsmodulen.
Säkringsmoduler har en lysdiod som indikerar om modulen har löst ut, om den är aktiv och hur långt den är belastad. Varje modul har två kanaler. Med hjälp av en knapp kan man sätta på/av och återställa en säkerhetsmoduls alla kanaler. I utföranden med IO-Link kan modulernas parametrar fjärrinställas och även fjärrdrivas.