1. Startsida
  2. Produkter
  3. Mjukvara
  4. Tillstånds- och energikomsumptionsanalys

Tillstånds- och energikomsumptionsanalys

Tillståndsövervakning och effektförbruknings

SmartObserver är en mjukvara för onlinevisualisering av mätvärden för tillståndsövervakning av maskiner och anläggningar eller för analys av energiförbrukningen.
Mjukvaran visa live aktuella processvärden och deras värdesförlopp – det går att välja mellan tabellarisk eller grafisk framställning av meddelandegränser. För att genomföra en larm-eskalations-strategi går det att ställa in larm för förebyggande underhållsåtgärder.
I ett förarhytt-läge har användaren all information bekvämt framför sig. Aktuella processvärden kan visas som till exempel en balk-, tachometer- eller trendvisning. Även en analys genom att korrelera flera processvärden är möjlig.
SmartObservern kan om önskas implementeras i en webbserver eller alternativt installeras i en maskin.
Mjukvaran bidrar i hög grad till optimering och minskning av energiförbrukningen, till förbättring av organisationen av förebyggande underhåll, underhåll och service och därmed kostnadsminskningar i hela tillverkningsprocessen.