1. Startsida
  2. Produkter
  3. Mjukvara
  4. Mjukvara ecolog tdm R 360

Mjukvara ecolog tdm R 360

  • Kan användas på vanliga Windows-datorer
  • Enkelt nätverkande via CAN-buss
  • Användarvänlig konfiguration av AS-i masters och slaves
  • Intuitiv, användarvänlig hantering

Programmeringsmjukvara

I maskiner, anläggningar och mobila arbetsmaskiner är mjukvara oumbärligt. Det är därför nödvändigt att det för användarens hantering av mjukvara, inställning av parametrar och fjärrunderhåll finns samordnade program till förfogande som är enkla att använda.
Med programmeringsverktygen enligt IEC 61131-3 standarder kan programmeraren välja mellan många olika programspråk för snabb projektimplementering och -förvaltning. En kraftfull visualiseringsmodul för den grafiska visningen av maskin- och anläggningsfunktionerna kompletterar paketet.