1. Startsida
  2. Produkter
  3. Mjukvara
  4. Parameterinställning och mjukvara

Parameterinställning och mjukvara

Inställning av parametrar och operativsystem

Operativsystemet och mjukvaran för inställning av parametrar används under drifttagningen, konfigurationen och just inställningen av parametrar av
IO-Link-dugliga givare, visiongivare, kameror och diagnoselektronik för vibrationsövervakning.
I ”Monitor”-läget kan en givares funktionen övervakas. Detta underlättar drifttagningen och inställningen av parametrar betydligt. Processvärde, bilder, aktuella parameterinställningar eller läsningsresultat kan visas grafiskt.
För diagnosen finns det ofta driftläget ”Service”. Serviceläget ger användaren möjlighet att hämta rapporter och att lagra parameterhistoriken, mätdata och noteringar, att genomföra statistiska utvärderingar samt att visa de senaste bilderna av bra- och dåligdetektering från givaren.