1. Startsida
  2. Produkter
  3. Mjukvara

Mjukvara

Mjukvara

I maskiner, anläggningar och mobila arbetsmaskiner är mjukvara oumbärligt. Det är därför nödvändigt att det för användarens hantering, inställning av parametrar och fjärrunderhåll finns samordnade program till förfogande som är enkla att använda.
ifm-produktsortimentet omfattar driftoperativsystem- och mjukvara för inställning av parametrar, OPC-server-mjukvara och programmeringsverktyg enligt IEC 61131-3 för styrsystem som används i mobila arbetsmaskiner.
ifm-programvaran LINERECORDER består av ett flertal standardiserade funktionsmoduler och används för optimering och kvalitetssäkring av den kompletta produktions- och processkedjan från in- till utleverans av varor. Sortimentet omfattar moduler för spårning av produkter och processer och för maskindatainsamling.
Appar för inställning av parametrar och drifttagning av IO-Link-givare, 1D/2D-kodläsare, 3D-kameror och RFID-läs-/skrivhuvuden samt för insamling och lagring av processdata avrundar paketet.