You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Givare för mobila arbetsmaskiner
  5. 3D-givare

Givare för mobila arbetsmaskiner - 3D sensorer

  • Tillförlitligt tillhandahållande av data via Ethernet UDP
  • Snabb avståndsmätning med förflyttningstidsteknologi
  • Lämplig för användning i mobila maskiner
  • Kompakt och robust hölje
  • Mycket lång avkänningsräckvidd, upp till 35 m

Givare för mobila arbetsmaskiner - 3D sensorer


3D-givare

3D-givaren O3M som är lämplig även för mobil användning detekterar mobila arbetsmaskiners omgivningen tredimensionellt. Det patenterade PMD ”time-of-flight” principen för ljusets förflyttningshastighet mäter avståndet till olika objekt inom detekteringsområdet. 3D-givarsystemet består av en IR-systembelysning och tillhörande 3D-givare.
På grund av dess utmärkta stöt- och vibrationstålighet är givaren lämpad för användning i mobila arbetsmaskiner. I jordbruksmaskiner används O3M-enheten till exempel för automatisk detektering och spårning av en linjeliknande kontur. I byggmaskiner eller kommunala fordon kan givaren användas som krockvarnare. 3D-givaren används till områdesövervakning bland annat vid borrmaskiner och pålkranar.