You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Givare för mobila arbetsmaskiner

Givare för mobila arbetsmaskiner

Givare för mobila arbetsmaskiner

Inom automationstekniken är givare styrsystemens ”sinnesorgan”. De används även i mobila arbetsmaskiner och anläggningar. I motsats till enheter för industriell automation ställs betydligt högre krav på mobila givare.
ifm-enheter kännetecknas av ett robust hölje och hög kapslingsklass för användning i tuffa miljöer. De är stöt- och vibrationståliga och kan även användas i kraftigt nedsmutsade omgivningar. För att givarna ska kunna arbeta tillförlitligt både i extrem kyla och vid varma motorer har de ett utvidgat temperaturområde. Dessutom är enheterna okänsliga för snabba temperaturförändringar. En stor försörjningsspänningsräckvidd säkerställer att en hög variation på förändringar i ombordnätet inte påverkar funktionaliteten. För att möta de allt högre EMC-kraven inom det mobila området har enheterna en högre EMC-hållbarhet.
Många givare har E1-typgodkännande.
ifm-produktsortimentet för mobil användning inkluderar till exempel induktiva givare, tryckgivare, temperaturgivare, lutningsgivare och kameror.