1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Givare för mobila arbetsmaskiner

Givare för mobila arbetsmaskiner

Givare för mobila arbetsmaskiner

Inom automationstekniken är givare styrsystemens ”sinnesorgan”. De används även i mobila arbetsmaskiner och anläggningar. I motsats till enheter för industriell automation ställs betydligt högre krav på mobila givare.
ifm-enheter kännetecknas av ett robust hölje och hög kapslingsklass för användning i tuffa miljöer. De är stöt- och vibrationståliga och kan även användas i kraftigt nedsmutsade omgivningar. För att givarna ska kunna arbeta tillförlitligt både i extrem kyla och vid varma motorer har de ett utvidgat temperaturområde. Dessutom är enheterna okänsliga för snabba temperaturförändringar. En stor försörjningsspänningsräckvidd säkerställer att en hög variation på förändringar i ombordnätet inte påverkar funktionaliteten. För att möta de allt högre EMC-kraven inom det mobila området har enheterna en högre EMC-hållbarhet.
Många givare har E1-typgodkännande.
ifm-produktsortimentet för mobil användning inkluderar till exempel induktiva givare, tryckgivare, temperaturgivare, lutningsgivare och kameror.