1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Signalomvandlare
  5. Strömomvandlare

Signalomvandlare - strömomvandlare

  • Strömmätning via styrenhetens analoga ingång
  • Lämplig för kontroll av hydraulmotorer


Signalomvandlare - Strömomvandlare

Strömomvandlare används som förkopplingsdon för styrenheter i mobila arbetsmaskiner. De mäter styrströmmen från ställdon som strömregleras, vars värde ofta är högre än den analogsignal som en styrenhet maximalt kan utvärdera. De omvandlar styrströmmen till en ingångssignal som är giltig för styrenheten. Detta tjänar huvudsakligen till reglering av hydrauliska motorer.