1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Signalomvandlare
  5. PWM till analoga moduler

Signalomvandlare - PWM / analoga moduler

  • Konvertering av en PWM-signal till en analog utsignal
  • För installation i ventilhuvuden
  • Som PCB- eller höljdesign


Signalomvandlare - PWM/Analogmoduler

PWM-/analogomvandlare omvandlar en PWM-signal till en analog utgångssignal. Den används till exempel för att styra ventiler som inte direkt kan utvärdera en PWM-signal. Omvandlarens interna koppling utjämnar PWM-signalerna och genererar en utgångssignal som är proportionell mot puls-/pausförhållandet.