1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Komponenter för diagnostik / service
  5. Enheter för fjärrstyrt underhåll

Diagnos- och serviceenheter - Enheter för fjärrstyrt underhåll

  • Tillförlitligt trådlöst datautbyte för mobila maskiner
  • Diagnostik i realtid via programmeringssystemet CODESYS
  • Visning och lagring av data via internetportal
  • Indikering och bearbetning av geografisk data och ruttdata
  • Integrering i ett maskinnätverk via CAN/CANopen-gränssnitt


Komponenter för diagnos/service - Enheter för fjärrunderhåll

CANremote är ett radiomodem med integrerad Gateway som används för direkt anslutning till styrsystemet för ett bekvämt fjärrunderhåll. CANwireless tillåter liknande funktionalitet via WiFi.
Modulerna sänder styrsystemets data antingen i realtid till programmerings eller diagnossystemet eller så kan de först mellanlagra data till en server så att det är möjligt att hämta data till exempel från en internetportal.
Den mobila arbetsmaskinens positions- och transporteringsdata står hela tiden till förfogande.