1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Kameror för mobila applikationer
  5. Analoga kameror

Kameror för mobila applikationer - Analoga kameror

  • Universalanvändnig tack vare analog utgång och videoutgång
  • Inkapslat, väderskyddat aluminiumhölje
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Temperaturkontrollerad uppvärmning av linsen
  • EG-typgodkännande e4


Kameror för mobila användningar - analoga kameror

3D-givaren O3M som är lämplig även för mobil användning detekterar mobila arbetsmaskiners omgivningen tredimensionellt. Det patenterade PMD ”time-of-flight” principen för ljusets förflyttningshastighet mäter avståndet till olika objekt inom detekteringsområdet. 3D-givarsystemet består av en IR-systembelysning och tillhörande 3D-givare.
På grund av dess utmärkta stöt- och vibrationstålighet är givaren lämpad för användning i mobila arbetsmaskiner. I jordbruksmaskiner används O3M-enheten till exempel för automatisk detektering och spårning av en linjeliknande kontur. I byggmaskiner eller kommunala fordon kan givaren användas som krockvarnare. 3D-givaren används till områdesövervakning bland annat vid borrmaskiner och pålkranar.