1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Styrsystem
  5. Controller för användning i styrskåp

System för mobila arbetsmaskiner - Styrsystem för användning i styrskåp

  • Analoga och digitala ingångar och utgångar för kontroll och diagnostiska signaler
  • För komplexa kontrollfunktioner i mobila maskiner
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Programmerbar till IEC 61131-3 med CODESYS
  • E1-typgodkännande av Kraftfahrt-Bundesamt (de tyska transportmyndigheterna)


Styrning för användning i kopplingsskåp

De programmerbara styrsystemen i CabinetController-serien är lämpliga för användning i en mobil arbetsmaskins förarhytt eller i dess kopplingsskåp. De är utformade för användning under svåra förhållanden. Den plana designen möjliggör installation i instrumentpaneler och kontrollpaneler.
Styrenheten bearbeta snabbt och tillförlitligt de signaler som har genererats av givaren och ställer dessa till förfogande till ställdon. Förutom multifunktionella in- och utgångar för olika användningsområden är varje styrenhet utrustad med flera CAN-gränssnitt. Data ur motorstyrenheten kan bearbetas med hjälp av J1939-protokollet.
Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande.
Funktionaliteten hos styrenheter kan enkelt och exakt justeras till respektive användningsområde med hjälp av programmeringsprogrammet CODESYS enligt IEC 61131-3.
De huvudsakliga användningsområdena för detta system är byggmaskiner, jordbruks- och skogsmaskiner, kommunala fordon och fordon för transport och logistik.