1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Styrsystem
  5. Safety controllers

System för mobila arbetsmaskiner - Safety controllers

  • Säkra ingångar och utgångar
  • Säkerhetslagerkoncept, utökad övervakning och testrutiner
  • Prestandan är konfigurerbar om fel inträffar
  • Snabb uppstart och kort feldetekteringstid
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter


Säkerhetsstyrning

De kraftfulla 32-Bit-SafetyController-enheterna som går att går att programmera på valfritt sätt har konstruerats för användning under svåra förhållanden. De är lämpliga för direkt montering i fordon och mobila arbetsmaskiner med användning av ombordnätet. Styrenheterna har dessutom speciella hårdvaru- och mjukvarufunktioner integrerade som är till för säkerhetsrelaterade uppgifter som möjliggör användningen som säkerhetsstyrning.
Hardware och software är certifierav TÜV. Genom den programmerbara, graderade felbehandlingen (Keep Alive) går det att använda SafetyController så att den vid allvarliga fel kopplar ifrån och sätter anläggningen i ett säkert tillstånd. Vid mindre allvarliga fel däremot, arbetar delar av anläggningen i fördefinierade områden, vidare. Inte alla komponenter måste kopplas ifrån. Förhållandet för in- och utgångarna anpassas enkelt och noggrannt med programmeringsprogrammet CODESYS till respektive användningsområde.