1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för mobila arbetsmaskiner
  4. Styrsystem
  5. Basic control system med skyddsklass IP 67

System för mobila arbetsmaskiner - Basic control system med skyddsklass IP 67

  • Högpresterande strömkontrollerade utgångar med H-bryggfunktion
  • Anslutning av givare och ställdon utan ytterligare extern kabeldragning
  • Högpresterande CAN-gränssnitt för olika kommunikationsuppgifter
  • Snabb och enkel montering
  • Programmerbar till IEC 61131-3 med CODESYS


Ministyrenhet med kapslingsklass IP 67

Ministyrenheter ur serien SmartController är avsedda för användning under svåra förhållanden. De är lämpliga för direkt installation i fordon och mobila arbetsmaskiner och säkerställer skyddsklassen IP 67 även utan ytterligare skyddshöljen.
Styrenheten bearbeta snabbt och tillförlitligt de signaler som har genererats av givaren och ställer dessa till förfogande till ställdon. Förutom multifunktionella in- och utgångar för olika användningsområden är varje styrenhet utrustad med flera CAN-gränssnitt. Data ur motorstyrenheten kan bearbetas med hjälp av J1939-protokollet.
Enheterna har en ökad EMC-hållbarhet och de har ett E1-typgodkännande.
Funktionaliteten hos styrenheter kan enkelt och exakt justeras till respektive användningsområde med hjälp av programmeringsprogrammet CODESYS enligt IEC 61131-3.
De huvudsakliga användningsområdena för detta system är byggmaskiner, jordbruks- och skogsmaskiner, kommunala fordon och fordon för transport och logistik.