You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för signalkonvertering
  5. Frekvens till strömkonverterare

System för signalkonvertering - Frekvens till strömkonverterare

  • Frekvensproportionell ström- eller spänningsutmatning
  • Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
  • Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display
  • Stort driftstemperaturintervall

System för signalkonvertering - Frekvens till strömkonverterare


Frekvensomvandlare

I industriella produktionsprocesser krävs ofta detektering av transportbandshastigheten och dess övervakning på börvärdesöver- eller underskridning.
Den programmerbara frekvensomvandlaren är en enhet för visning och omvandling av frekvenser. Den tar emot pulser från externa givare och mäter deras frekvens baserat på mätning av periodvaraktigheten. Beroende på det inställda parametrarna genererar den en analog utgångssignal som är proportionell mot den bestämda frekvensen eller hastigheten.
Omvandlaren har dessutom en transistor- och en reläutgång som slås på eller stängs av vid över- eller underskridning av den inställda gränsfrekvensen.