You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Signal och displaysystem
  5. IO-link - displayer

Systems för signalering and indikering - IO-link - displayer

  • För att visa upp till fyra processvärden
  • Enkel integrering i varje IO-Link-struktur
  • Färgbyte för text och bakgrund
  • Flexibel anpassning av displayen, även under drift
  • Med textdisplayer och dialogruta för fri text

Systems för signalering and indikering - IO-link - displayer

IO-Link-displayer

IO-Link-displayen används för att visa processvärden, texter och meddelanden som tillhandahålls av den anslutna IO-Link-Master.
Den visar upp till fyra processvärden, såsom alarm och varningar. För en snabb översikt kan klartext och en färgväxling för text och bakgrund utnyttjas. Med knappar kan användaren utlösa styrningsaktioner
i PLCn eller kvittera meddelanden.
IO-Link-display ansluts till en IO-Link-Master och styrs med PLCn. För konfigurationen behövs inget speciellt PC-program. Texter och inställningar kan göras med ett IO-Link-device-tool som LINERECORDER SENSOR.