1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Signal och displaysystem

Signal och displaysystem

  • Visning av analoga processvärden
  • Visning och övervakning av processvärden
  • Visning och övervakning av pulsformade signaler

System för signalgivning och visning

Fjärrdisplayer och bearbetning av aktuella processvärden är väsentliga inom industriella processer. Å ena sidan för att ha en översikt över viktiga processvärden, men å andra sidan även för att kunna genomföra en snabb felanalys i händelse av störning. Displayer med analogingång visar faktiska värden enligt förinställda fysiska enheter. Displayer med kopplingsutgång meddelar att gränsvärden har uppnåtts eller överskridits.