You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Signal och displaysystem

Signal och displaysystem

System för signalgivning och visning

Fjärrdisplayer och bearbetning av aktuella processvärden är väsentliga inom industriella processer. Å ena sidan för att ha en översikt över viktiga processvärden, men å andra sidan även för att kunna genomföra en snabb felanalys i händelse av störning. Displayer med analogingång visar faktiska värden enligt förinställda fysiska enheter. Displayer med kopplingsutgång meddelar att gränsvärden har uppnåtts eller överskridits.