You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för utvärdering av standardsignaler

System för utvärdering av standardsignaler

System för utvärdering av standardsignaler

Visning och detektering av analoga standardsignaler är en viktig förutsättning inom många industriella processer för tillförlitlig drift av anläggningar och maskiner.
Slutsteg och displayer med analogingång används för visning av faktiska värden. Kopplingsutgångar meddelar att gränsvärden har uppnåtts eller överskridits.