You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för pulsutvärdering
  5. Position- och utvärderingsräknare

Pulsutvärderingssystem - Position och händelseräknare

  • Tydligt läsbar 6-siffrig LED-display
  • För användning som frekvensmätare, varvräknare, industriell timer, positions- och händelseräknare
  • Visning av aktuell hastighet

Pulsutvärderingssystem - Position och händelseräknare


Positions- och händelseräknare

Multifunktionsdisplayen kan räkna händelser och pulser i olika processer inom den industriella automationen. Enheterna tar emot pulser från rotationsgivare och andra givare och räknar så till exempel paket på ett transportband eller ett kugghjuls pulser.